026-32532264

1397/6/17

اخذ درجات فوکیا

دادن آزمون در رده از دان 2 تا دان 5 ، وقفه ای حداقل شش ماهه میان هر دستاورد

نیاز است.

  1. دان 6 :

دارنده ی دان...

1397/6/17

نحوه شرکت در مسابقات جهانی در ایران

فوکیا دارای یک انجمن مستقل میباشد که در فدراسیون های ژاپن به ثبت رسیده  و بیش از 12 کشور دنیا عضو این انجمن...

1397/6/17

قوانین مسابقات فوکیا

در ادامه فهرستی از تجهیزات مورد استفاده در ورزش فوکیا آورده شده است. همه ی
این تجهیزات مورد تایید انجمن ورزش...

1397/6/17

اخذ مدرک مربی گری

برای دریافت مربی گری در انجمن فوکیا هنرجوی محترم باید دارای مدرک دان 3 این رشته باشد و سپس برای شرکت در کلاس...