026-32532264

درباره ما

فوکیا تفنگ بادی ژاپنی است که در توکاگوره ریو نینپو-یکی از مدارس تخصصی نینجا- به عنوان یک سلاح تخصصی آموزش داده می شده است. نینجاها در زمان قدیم برای شکار حیوانات و یا ترور اشخاص از راه دور بدون درگیری تن به تن استفاده می کردند. در بعضی مواقع تیرهای این سلاح را به سم آغشته کرده و هدف مورد نظر را بیهوش و یا از پا در می آوردند. این سلاح یکی از پر استفاده ترین سلاح های مورد نظر آن ها بوده است زیرا هیچ نیازی به درگیری نزدیک نبود و امنیت آنها برقرار بود...همچنین برای عملیات هایی که به طور مخفیانه انجام میشد یکی از سلاح های ضروری به شمار میرفت. یکی دیگر از موارد استفاده این سلاح تنفس در زیر آب است به طوری که نینجا با استفاده از لوله ی این سلاح در زیر آب تنفس کرده و به راحتی خود را به محل مورد نظر می رساند. از دیگر مزیت های این سلاح میتوان استفاده از لوله ی این سلاح به عنوان هانبو )چوب کوتاه( در درگیری های نزدیک نام برد. برای ساخت این سلاح از چوب بامبو و پر پرندگان استفاده می شده است.